Centrum Ciągłości Działania i Bezpieczeństwa Danych

“Bo wypadek to dziwna rzecz. Nigdy go nie ma dopóki się nie wydarzy”
Kłapouchy - A.A. Milne

Od dnia 3 października 2016 roku INTEOS wprowadza do swojej oferty produkt Centrum Ciągłości Działania i Bezpieczeństwa Danych.

W dzisiejszych czasach firma zarabia, a instytucja wykonuje swoje zadania tylko wtedy kiedy działają systemy IT. Najcenniejszym zaś zasobem każdej organizacji jest informacja. INTEOS chce pomagać swoim partnerom w biznesie skupiać się na realizacji ich celów zabezpieczając im bezpieczeństwo i ciągłość działania. Produkt obejmuje usługi analiz i projekty oraz wdrożenia pod klucz zwierające plany, oprogramowanie, sprzęt, wyposażenie i uruchomienie Centrum.

Każdy projekt będzie przygotowany pod kątem unikalnych potrzeb partnera. Każdy partner skorzysta tylko z takiej części usług i produktów jakie są mu rzeczywiście potrzebne.

Ceny rozwiązań softwareowych stosowanych przez INTEOS nie są zależne ani od ilości danych ani od liczby serwerów wirtualnych jednocześnie zapewniając niezawodność i skalowalność potwierdzoną praktyką wielu użytkowników.

Zapewniamy szeroki zakres usług dodatkowych, szkolenia i opiekę w trakcie korzystania z Centrum Ciągłości Działania i Bezpieczeństwa Danych.  

Więcej o produkcie w najbliższym czasie.

Tags: